Kvarøy Saltsyderi

Smaken av Helgeland

66`29.201 N 12`57.671 Ø